Hledat zaměstnání
Hlavní strana / Volná místa / Mladá Boleslav / Rada/ odborný rada v protiepidemickém oddělení pro okres Mlladá Boleslav

Rada/ odborný rada v protiepidemickém oddělení pro okres Mlladá Boleslav

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze nabízí volné pracovní místo v oboru zdravotnictví na pozici Rada/ odborný rada v protiepidemickém oddělení pro okres Mlladá Boleslav. Práce na plný úvazek s pružnou pracovní dobou. Pracovní poměr na dobu neurčitou s ohodnocením od 27 000 do 42 000 Kč/měsíc. Minimální požadované vzdělání je VŠ Bakalářské. Místem pracoviště je Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze pracoviště MB, okres Mladá Boleslav. Nástup možný ihned. Další informace Vám poskytne Mgr. Jarmila Bičaniková, , tel.: , e-mail: .

Zaměstnavatel: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
Místo výkonu práce: Mladá Boleslav
Platové ohodnocení: 27 000 – 42 000 Kč / měsíc
Typ pracovního vztahu: Práce na plný úvazek
Minimální počet hodin týdně: 40
Pracovní poměr: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva

Poznámka zaměstnavatele

Prvotní kontakt:
e-mailem: e-podatelna@khsstc.cz

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA MÍSTO RADY/ODBORNÉHO
RADY V ODDĚLENÍ PROTIEPIDEMICKÉM PRO OKRES MLADÁ BOLESLAV
V KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICI STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM
V PRAZE

Místem výkonu služby je Mladá Boleslav.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným měsícem nástupu do služby na tomto služebním místě je září/říjen 2023.
Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin.
Náplň práce:
Provádí kontrolní činnost v oblastech dozoru dle gescí odboru stanovených služebními předpisy a představeným.
- Projednává přestupky v řízení na místě podle § 91 zákona o odpovědnosti za přestupky.
- Vypracovává podklady k vydání rozhodnutí, povolení, osvědčení a jiných opatření orgánu ochrany veřejného zdraví nebo je v rozsahu stanovených kompetencí v řízeních vedených na místě samostatně vydává.
- Řeší podněty obyvatel, orgánů státní správy a samosprávy v oblasti životních podmínek.
- Plní jménem KHS úkoly dotčeného orgánu v územních, stavebních, kolaudačních a dalších řízeních vedených podle zvláštních předpisů (např. stavební zákon, zákon o vodách, zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon o integrované prevenci), připravuje podklady pro vydání (závazných) stanovisek OOVZ nebo je, v řízeních na místě samém, v mezích své působnosti stanovené příslušnými služebními předpisy a příkazy k výkonu služby, samostatně vydává.
- Spolupracuje s ostatními odbory a odděleními KHS, poskytuje konzultace a stanoviska ze svého oboru.
- Zajišťuje agendu spojenou se zajištěním očkovacích látek pro dané území v rámci mimořádného očkování či očkování v ohnisku nákazy.
- Samostatně provádí šetření v ohniscích infekčního onemocnění, kontroluje plnění stanovených protiepidemických opatření.
- Provádí sběr epidemiologických dat v terénu.
- Provádí kontroly proočkovanosti, zpracovává podklady o proočkovanosti za dané území.
- Provádí kontrolu úrovně činnosti na úseku dezinfekce, dezinsekce a deratizace, a nařizuje - říslušná opatření v případech zjištěných nedostatků.
- Podílí se na vkládání, kontrole, verifikaci dat a dalším nakládání s nimi v informačních elektronických systémech využívaných v rámci odboru v rozsahu stanovených oprávnění.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 25. srpna 2023, tj. v této lhůtě,
• doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 329/17,
120 00 Praha 2;
• podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese;
• podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na
adrese elektronické pošty služebního úřadu e-podatelna@khsstc.cz
• podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky ID DS: hhcai8e.

Obálka, resp. datová zpráva obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být
označena slovy: „Neotvírat“ a „VŘ – rada EPI Mladá Boleslav“.
Formuláře vztahující se k výběrovému řízení jsou k dispozici na: www.khsstc.cz v záložce Volná
místa/nabídka služebních míst

Další údaje o podmínkách výkonu služby naleznete na internetové stránce Ministerstva
vnitra: https://www.mvcr.cz/sluzba/soubor/ssp-c-3-2022-priloha-c-3b-podminky-vykonu-sluzbytext.asp

První kontakt

Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Bičaniková

Referenční číslo ÚP: 27952800789
Poslední aktualizace: 17. 10. 2023

Informace o volných pracovních místech poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Poslední aktualizace dat proběhla dne 7.12.2023.
O webu a kontakty | Ochrana osobních údajů | Souhlas s nastavením osobních údajů